โปรโมชั่น

เเพคเกจ จำนวนกรอบ จำนวนเงิน หมายเหตุ
1 กรอบ ราคาสมาชิกธรรมนิติ 1 กรอบ 250

เฉลี่ยราคากรอบละ 250 บาท

1 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป 1 กรอบ 300

เฉลี่ยราคากรอบละ 300 บาท

4 กรอบ ราคาสมาชิกธรรมนิติ 4 กรอบ 1,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 250 บาท

4 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป 4 กรอบ 1,200

เฉลี่ยราคากรอบละ 300 บาท

10 กรอบ ราคาสมาชิกธรรมนิติ : แพคเกจ 1 10 กรอบ 2,380

เฉลี่ยราคากรอบละ 238 บาท

10 ราคาบุคคลทั่วไป : แพคเกจ 1 10 กรอบ 2,700

เฉลี่ยราคากรอบละ 270 บาท

30 กรอบ ราคาสมาชิกธรรมนิติ : แพคเกจ 2 30 กรอบ 6,750

เฉลี่ยราคากรอบละ 225 บาท

30 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป : แพคเกจ 2 30 กรอบ 7,650

เฉลี่ยราคากรอบละ 255 บาท

50 กรอบ ราคาสมาชิกธรรมนิติ : แพคเกจ 3 50 กรอบ 10,650

เฉลี่ยราคากรอบละ 213 บาท

50 กรอบ ราคาบุคคลทั่วไป : แพคเกจ 3 50 กรอบ 12,000

เฉลี่ยราคากรอบละ 240 บาท