โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
บริษัท/บุคคลทั่วไป 1 กรอบ [รับหนังสือพิมพ์] 300

300

***บริษัท/บุคคลทั่วไป 1 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์]*** 200

200

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ [ รับหนังสือพิมพ์] 250

250

***สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์]*** 180

180

*บริษัท/บุคคลทั่วไป 4 กรอบ [รับหนังสือพิมพ์]* 1,200

300

*สมาชิกวารสารธรรมนิติ 4 กรอบ [รับหนังสือพิมพ์]* 1,000

250

10 กรอบ (บุคคลทั่วไป) รับหนังสือพิมพ์ 2,700

270

บริษัท/บุคคลทั่วไป 10 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 2,000

200

10 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) รับหนังสือพิมพ์ 2,380

238

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 10 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 1,750

175

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 30 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 5,250

175

30 กรอบ (บุคคลทั่วไป) รับหนังสือพิมพ์ 7,650

255

30 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) รับหนัสือพิมพ์ 6,750

225

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน