โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
บุคคลทั่วไป 1 กรอบ (กรอก 1 *คีย์ออกใบเสร็จ) 300

300

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ (กรอกรหัส 01, 02, 03 *คีย์ออกใบเสร็จ) 250

250

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 4 กรอบ 1,000

250

บริษัททั่วไป 4 กรอบ 1,200

300

10 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 2,380

238

10 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 2,700

270

30 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 6,750

225

30 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 7,650

255

50 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) 10,650

213

50 กรอบ (บุคคลทั่วไป) 12,000

240

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน