โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
1 กรอบ สมาชิกธรรมนิติ (กรอกรหัส 01-,02-,03- *คีย์ออกใบเสร็จ) 250

250

1 กรอบ บริษัท/บุคคลทั่วไป (กรอก 1 *คีย์ออกใบเสร็จ) 300

300

4 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ รายปี) 1,000

250

4 กรอบ (บริษัท/บุคคลทั่วไป) 1,200

300

5 กรอบ รับฟรีสิทธิ์เป็นสมาชิกวารสาร CPD & ACCOUNT 1 ปี (ลงประกาศภายใน 30 ธ.ค.65) 1,500

300

20 กรอบ รับฟรีสิทธิ์เป็นสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (ลงประกาศภายใน 30 ธ.ค.65) 6,000

300

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน