โปรโมชั่น

เเพ็กเกจ ราคา (บาท) เฉลี่ยต่อกรอบ (บาท)
บริษัท/บุคคลทั่วไป 1 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 200

200

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 180

180

บริษัท/บุคคลทั่วไป 10 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 2,000

200

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 10 กรอบ [ไม่รับหนังสือพิมพ์] 1,750

175

บริษัท/บุคคลทั่วไป 1 กรอบ [รับหนังสือพิมพ์] 300

300

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 1 กรอบ [ รับหนังสือพิมพ์] 250

250

สมาชิกวารสารธรรมนิติ 4 กรอบ [รับหนังสือพิมพ์] 1,000

250

บริษัท/บุคคลทั่วไป 4 กรอบ [รับหนังสือพิมพ์] 1,200

300

10 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) รับหนังสือพิมพ์ 2,380

238

10 กรอบ (บุคคลทั่วไป) รับหนังสือพิมพ์ 2,700

270

30 กรอบ (สมาชิกวารสารธรรมนิติ) รับหนัสือพิมพ์ 6,750

225

30 กรอบ (บุคคลทั่วไป) รับหนังสือพิมพ์ 7,650

255

*เงื่อนไข: แพคเกจที่ซื้อมีอายุ 1 ปีปฎิทิน